POGREBNE USLUGE

Kompletna administracija

Pogrebno preduzeće Pan-Man pribavlja kompletnu dokumentaciju iz opštine, bolnice, ambasade. Potrebna dokumentacija se odnosi na izveštaje lekara specijaliste, izvod iz knjige umrlih i dokumentacija za izlaz i ulaz iz zemlje ako je priminula osoba u inostranstvu.

Potrebna dokumentacija za prevoz preminulih preko državne granice:

  • Pasoš preminulog
  • Potvrda o smrti
  • Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom jeziku
  • Potvrda o grobnom mestu iz grada, države gde se sahranjuje preminuli
  • Sprovodni list koju izdaje ambasada

Sve usluge vršimo u najkraćem mogućem roku i uz poštovanje običaja i želja porodice.