POGREBNE USLUGE

Organizacija sahrane ili kremacije

Pogrebno preduzeće Pan-Man obaviće u vaše ime zakazivanje sahrane ili kremacije, bez obzira da li se smrtni slučaj desio u stanu, bolnici, domu za stara lica ili inostranstvu. Dozvolu za sahranjivanje, kao i za kremaciju daje bračni drug, deca ili najbliži srodnici.

Ako porodica nema prethodno zakupljeno grobno mesto, sahrana će se obaviti na groblju prema opštini stanovanja pokojnika. Postoji mogućnost zakupa uređenog grobnog mesta ili porodične grobnice. Kroz troškove sahrane novog grobnog mesta odmah će se uplatiti i održavanje za narednih 10 godina, koliko je obavezan rok počivanja.

Kada je kremiranje u pitanju, nakon obavljenog ispraćaja za kremiranje, urna se može položiti u grobno mesto, zakupiti kaseta za smeštaj urne, ili se pepeo može prosuti u Vrtu sećanja na Novom groblju u Beogradu.

Sve pripremne radnje oko sahrane ili kremacije obavlja pogrebno preduzeće Pan-Man. Jedina obaveza porodice je da u kapeli na groblju budu sat vremena pre utvrđenog termina. Sve ostalo je na nama.

Preko nas možete zakazati sahranu ili kremaciju, kupiti grobnicu, uređeno grobno mesto na svim grobljima u gradu. Takođe obavljamo transport na svim gradskim grobljima:

  • Novo groblje
  • Novo Bežanijsko groblje
  • Lešće
  • Staro Bežanijsko groblje
  • Banjičko groblje
  • Topčidersko groblje
  • Centralno groblje
  • Orlovača
  • Zbeg